FOTO'S

De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden:

Landschap, Gemeenschap.

- altijd in beweging, maar je blijft waar je bent -

Het landschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Het gebied van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is bij velen bekend om haar prachtig weidse polderland, de langgerekte boezems, de kronkelende dijkjes langs de Alblas, Graafstroom, Giessen en Goudriaan en de grote rivierdijken langs Lek en Merwede. Een recreatief interessant gebied, vooral in trek bij wandelaars, fietsers en pleziervaart. Echter, deze manieren van recreatie zorgen ervoor dat daarmee de beleving van het landschap altijd in een zelfde tempo en vanuit een vergelijkbaar perspectief gebeurt: relatief langzaam. Landschapsbeleving bij een snellere manier van voortbewegen heeft zijn eigen kwaliteit, een kwaliteit die nu nauwelijks onder de aandacht wordt gebracht.

Beleving van het landschap vanuit de auto: een landschapsfilm

De snelheid en manier van voortbewegen bepaalt de beleving van het landschap. Wanneer je langzaam door het landschap gaat, lopend of fietsend, beleef je het landschap in direct contact met de omgeving, hier en nu en zelf aanwezig. Wanneer je sneller door het landschap beweegt, trekt de omgeving aan je voorbij. Je beleeft de schaal van de ruimte anders en je krijgt een ander gevoel van afstand en tijd. Wanneer je heel snel door het landschap beweegt met een auto, wordt het landschap iets van “buiten” terwijl je zelf binnen zit. Je ervaart meer afstand tot het landschap. Het beeld wordt omkaderd en waargenomen via een scherm: de voorruit of het zijraampje. Het landschap wordt als het ware een film. De landschapsbeleving krijgt een filmische kwaliteit, het wordt een filmische ervaring: een landschapsfilm van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Soundtrack van een gemeenschap

Bij een film hoort een soundtrack. Hoe klinkt de soundtrack van deze landschapsfilm? Wat is de streekeigen muziek van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden?

In het gehele gebied heeft ieder dorp zijn eigen muziekvereniging, fanfare of harmonie. Deze verenigingen vervullen een belangrijke verbindende rol binnen de dorpsgemeenschappen. Hele gezinnen musiceren in de lokale vereniging, al generaties lang. Deze verenigingen presenteren zich ook buiten hun eigen dorp: ze doen mee aan concoursen en taptoes en brengen soms opnamen uit. Tussen sommige verenigen bestaat zelfs een gezonde competitie. Hoewel het repertoire van deze verenigingen zich wellicht niet onderscheidt van dat van andere muziekverenigingen in Nederland, is de lokale muziekcultuur zeer belangrijk voor de gemeenschapszin en sociale identiteit van de dorpen en kenmerkend voor het gebied van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Daarom is voor dit project aan alle muziekverenigingen en harmonieën in het gebied gevraagd om opnamen in te zenden, met als resultaat een goed gevulde platenkoffer: cultureel Leven uit een Koffer.

Als soundtrack bij de landschapsfilm geven muziekopnamen van lokale muziekverenigingen uit het gebied niet alleen een muzikale begeleiding, maar ook een weergave van een belangrijk aspect van de sociale identiteit van het gebied.

Een onzichtbare, maar diepgewortelde, culturele laag in het landschap.